Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στην γραπτή έκφραση. Οι κυριότερες δυσκολίες παρουσιάζονται στην γραφή των γραμμάτων, δυσγραφία δηλαδή, πολλά ορθογραφικά λάθη και στην έλλειψη δομής στη γραπτή έκφραση
Αναλυτικά:

Δυσκολίες στις γραφο-κινητικές δεξιότητες
 • Δυσκολεύεται στο σχηματισμό των γραμμάτων (σχήμα, μέγεθος, κλίση, ευθυγράμμιση)
 • Δυσκολεύεται στο σχηματισμό λέξεων (άνισα μεγέθη στη γραφή, δυσκολία στην ευθυγράμμιση και τη σειροθέτηση
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις γραμμές του τετραδίου 
 • Δυσκολεύεται στο συντονισμό κινήσεων, παρουσιάζει αδεξιότητα
 • Έχει κακή στάση σώματος κατά τη γραφή π.χ. σχεδόν ξαπλωμένο πάνω στο γραφείο, το τετράδιο πολύ στραβά κ.λ.π
 • Δεν τηρεί αποστάσεις μεταξύ των λέξεων- γραπτά με κολλημένες λέξεις
 
Δυσκολίες στην ορθογραφία

 • Κάνει συχνά αντιστροφές, προσθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων 
 • Κάνει λάθη στον τονισμό ή δείχνει παντελή έλλειψη τόνων
 • Κάνει συχνά λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας, παρόλο που τους έχει διδαχθεί (καταληκτική δυσορθογραφία)
 •  Κάνει συχνά λάθη στο ετυμολογικό μέρος της λέξης (θεματική δυσορθογραφία)
 • Δεν διορθώνει τα λάθη του, συχνά καν δεν τα αναγνωρίζει
 
Γραπτή έκφραση

Συχνά το παιδί παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στον ελεύθερο γραπτό λόγο, καθώς δεν μπορεί με άνεση να μεταφέρει το προφορικό λόγο σε γραπτό. 

 • Κάνει λάθη στη σειρά των λέξεων
 • Δεν τηρεί χρονική ή λογική αλληλουχία, γράφει τα γεγονότα ανακατεμένα χωρίς χρονική και λογική σειρά
 • Δυσκολεύεται στη δόμηση παραγράφων - παράγραφοι χωρίς κεντρικό θέμα
 • Φτωχό λεξιλόγιο
 • Δεν μπορεί να σκεφτεί και να επιλέξει τις σωστές λέξεις
 •  Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις χωρίς μάλιστα να το αντιλαμβάνεται
 • Οι ιδέες του δεν ανταποκρίνονται στο θέμα, ξεφεύγουν από το θέμα
 • Γράφει κείμενα με περιορισμένο αριθμό λέξεων και προτάσεων, με μικρή έκταση παρόλο που προφορικά μπορεί αν πει πολλά περισσότερα!
 • Δυσκολεύεται στη σύνταξη, οι προτάσεις ίσως δεν έχουν ορθή δομή
 • Παραλείπει συχνά λέξεις και σημεία στίξης
 • Δυσκολεύεται στη δημιουργία προλόγου και επιλόγου
 • Δυσκολεύεται στην εύρεση και ανάπτυξη κεντρικών ιδεών και  επιχειρημάτων
 http://paidagwgos.blogspot.gr

1 σχόλιο:

Στον ΔάσκαλοΤου Κωστή Παλαμά
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Μην τ' αρνηθείς!
Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!
Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμη μεσ' το κορμί σου μένει,
Μην κουρασθείς.
Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θεμέλια βάλε τώρα πιο βαθειά,
Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθειά.
Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί
Τα βάρη που κρατάς σαν 'Ατλαντας στην πλάτη,
Υπομονή!
Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top